Olasz Körutazások
Részletek
Bosznia-Hercegovina
Részletek
Hajóutak
Részletek

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása, a GDPR (General Data Protection Regulation), mely minden uniós országban kötelezően alkalmazandó, 2018. május 25-től Magyarországon is hatályba lépett. Irodánk természetesen eddig is a lehető legnagyobb körültekintéssel, a mindenkori adatvédelmi szabályozásnak megfelelően kezelte adatait, de az adatvédelmi törvény előírásaihoz igazodva szeretnénk összefoglalni Önnek az adatkezelés menetét és részleteit.
Adataink biztonsága kiemelten fontos számunkra, így nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok tárolásának módjára, és az adatkezelés biztonságára. Utazási szolgáltatásainak megrendeléséhez személyes adatainak megadása szükséges , mely adatokat az érvényben lévő jogszabályok alapján rögzítjük. Megadott személyes adatait a GDPR rendelet szabályozásához igazodva és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Az utazási szerződés teljesítése érdekében adatait a megfelelő jogi keretekhez igazodva továbbíthatjuk harmadik természetese vagy jogi fél részére Magyarországon belül vagy kívül. Adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, módosítási vagy törlési kérelmével kérjük forduljon munkatársainkhoz.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
-
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

 

A TdM Kft. felelősséget vállal az adatvédelmi tájékoztatóban leírt pontok betartására.


A részletes adatvédelmi tájékoztató elérhető: ITT